Sverige

Via Somnii har verksamhet i Luleå, Östersund och Göteborg.

Som medlem i föreningen Via Somnii får du följande förmåner

Luleå

Verksamheten riktar sig till medlemmar i Luleå och Norrbotten.

Östersund

Verksamheten riktar sig till medlemmar i Östersund och Jämtland.