Personerna

Du eller de dina

Drömmen är bara intresserad av ditt eget väl och ve. Det innebär att folk och djur som finns med alltid handlar om dig. Se på personen och fråga dig själv vad du egentligen anser om honom eller henne.

Du själv

För att du ska få upp ögonen för sidor hos dig själv, presenterar drömmen din karaktär i form av en inlånad aktör. Han eller hon påminner om dig och besitter just den aktuella egenskapen. Du får en signal om hur du uppfört dig och vad du kan förändra.

Dina närmaste

De du drömmer om är de som betyder mest för dig. Dina närmaste i familjen representerar oftast sig själva i drömmen. Om du önskar förbättra kontakten så kommer det fram, för drömmen söker alltid efter fred med rötterna.

Okända

Folk som du inte känner igen i drömmen representerar en sida av dig själv eller någon som du faktiskt känner bra. Lägg märke till kön, ålder och uppträdande hos den okände.

Djur

Ett djur kan symbolisera en okänd sida hos drömmaren eller vara en symbol för en annan känd person. Ett husdjur representerar oftast sin ägare.

Hund

Hund är en maskulin symbol. Den kan stå för trohet, lojalitet, vaksamhet och är "människans bästa vän".

Är den kopplad? Känner du igen den eller dess ägare? Är den farlig?

Katt

Katten är en feminin symbol. Den representerar det föränderliga och oförutsägbara.

Hur beter den sig? Är den bekant? Hur stor är den?

Orm

Ormen kan bland annat symbolisera en stark inre rädsla och fruktan. Den kan även vara en bild på en annan person. Ormdrömmar kan också förbindas med de sexuella drifterna. 

Var är ormen i drömmen? Jagar den dig? Slingrar den sig runt dig?