Trinn for trinn

Drømmen handler alltid om følelser. Den instruerer deg i hvordan du skal gå fram. Den belønner deg når du handler rett mot deg selv. Den skjenner på deg når du går imot ditt eget beste.                                                                                                                           

Tankemønster

Linkene du har til ulike minner er dine personlige assosiasjoner. Disse spiller en viktig rolle i drømmen. Symbolene er hentet fra ditt eget indre. Undersøk hvem og hva symbolene representerer. Spør deg selv hvorfor du opplever det slik i drømmen. Hva kan hensikten være?

Vær oppmerksom

For å forstå budskapet er det viktig å se og høre alt som skjer. Hver detalj har en hensikt og mening. La deg ikke lure av en avledningsmanøver i drømmen. Er det noe som skjules? I så fall hvorfor?

Drømmesymboler

Lær deg dine egne symboler. Se på hva de betyr i virkeligheten først. Oversett til det tilsvarende følelsesmessige. Legg merke til at symbolet alltid beskriver en følelse.

Retningslinjer ved drømmetolking

 1. Les hele drømmen med alle detaljer. Beskriv den som en film og gjenfortell den for deg selv.
2. Hva skjedde dagen eller dagene før? Reagerte du følelsesmessig på noe spesielt?
3. Hvem er med i drømmen? Beskriv karakteren på personene eller dyrene.
4. Les en sekvens og se på symbolene. Vær ærlig og oppriktig mot deg selv. Forstå med følelsene!