Steg för steg

Drömmen handlar alltid om känslor. Den instruerar dig hur du bör gå till väga i livet. Den belönar dig när du handlar rätt mot dig själv. Den skäller på dig när du går emot ditt eget bästa. 

Tankemönster

Dina länkar till olika minnen är dina personliga associationer. Dessa spelar stor roll i drömmen. Symbolerna hämtas från ditt eget inre. Undersök vad och vem symbolerna representerar. Fråga dig själv varför det ser ut så i drömmen. Vad kan avsikten vara?

Var uppmärksam

För att förstå budskapet är det viktigt att se och höra allt som sker. Varje detalj har ett syfte. Låt dig inte luras av en avledande manöver. Är det något som döljs? Varför i så fall?

Drömsymboler

Lär dig dina egna symboler. Se på vad de betyder i verkliga livet först. Översätt till känslomässig motsvarighet. Lägg märke till att symbolen alltid beskriver en känsla.

Riktlinjer vid drömtolkning

  1. Läs hela drömmen med alla detaljer. Beskriv den som en film och återberätta den för dig själv.
  2. Vad hände känslomässigt dagen eller dagarna innan? Reagerade du på något särskilt?
  3. Vilka är med i drömmen? Beskriv karaktärerna på personerna eller djuren. 
  4. Läs en sekvens och se på symbolerna. Var ärlig och uppriktig mot dig själv. Förstå med känslan!