Drömmens röda tråd

Varje dröm har ett genomgående tema. Precis som en kärleksfilm handlar om kärlek och en skräckfilm handlar om något skrämmande, följer drömmen samma mönster. Även om scenen ändras och något helt annat sker i drömmen gäller samma ledmotiv. Symbolernas betydelse förhåller sig till det aktuella ämnet. 

Nyckelmotivet kommer tillbaka i dina drömmar, med olika infallsvinklar och i skilda miljöer. I en första anblick verkar drömmarna helt olika, men när du finner den röda tråden, upptäcker du att de handlar om samma sak. Upprepningen av temat pågår till du insett drömmens innebörd och ändrat ditt sätt att hantera saken.

Drömmen går att förstå

När du bestämt dig för att lära dig mer om dina egna drömmar har du tagit ett viktigt steg. Verkställ ditt beslut, skriv ner drömmarna och läs dom med öppna ögon.

Din inre röst

Drömmen berättar om ditt innersta. Ibland visar den hur ditt liv är just nu. Andra gånger handlar den om det du inte har, men vill ha. För att veta vilket som gäller, hjälper det dig att fråga: "Är detta min verklighet eller en önskan"?

Din egen film

Det blir lättare att förstå drömmens budskap om du ser på den som en film. Se vad bilderna berättar.

Är människan i "filmen" ensam? Har han eller hon sällskap? Vad förmedlar platsen för känsla? Hur beskrivs det som händer där?

Du är både regissör och har huvudrollen

Utgångspunkten för drömmen är du själv. En regissör förmedlar ett budskap, något som får genomsyra varje scen. Det finns mening bakom varje scen, hur skådespelarna uppträder och vilken rekvisita som används. Parallellt är du innehavare av huvudrollen.

Hur skildras ditt eget liv? Vilka är dina medaktörer? Handlar det om kärlek eller blir du förföljd?