Drömtolkning

Drömmar handlar om känslor, tankar och upplevelser och de förmedlas genom bilder. Det blir lättare att förstå en känsla när du får bildbevis. Läs och lär hur drömmar kan förstås.

Vad upplevde du dagen innan?

Påminn dig om vad du upplevt tiden innan drömmen. Det du har reagerat på, provocerar fram drömmen. Kanske var det något som kändes svårt? Känslan finns kvar inom dig och det hela är inte färdigt.

Personerna är du

De som är med i drömmen är antingen sidor av dig själv eller någon av dina närmaste. Detta syns i hur personerna beskrivs i drömmen. Om du själv har huvudrollen i din dröm, visar det hur du ser på dig själv. Låter du någon annan ha den platsen, avslöjar det att du ser upp till, eller är beroende av den personen. 

Se hur människorna uppträder och kommunicerar i drömmen.

Filmen om dig

Se på drömmen som en film. Ta dig själv som utgångspunkt. Drömmen tar upp det som är viktigt för dig, både praktiskt och känslomässigt. Allt i drömmen speglar dig. Den visar hur du tänker, känner och handlar.

Mamma och Pappa

Ofta handlar drömmen om dina rötter - föräldrarna. Människan kan liknas vid ett träd ute i naturen. Rötterna ger näring åt hela växten. Utan kontakt med rötterna kan inte trädet leva.

Om relationen med föräldrarna bör förbättras, kommer det fram i drömmen. 

Tro på den du är

Inom var och en finns rikedomar att upptäcka, som större självkänsla, stabilt humör, positiv attityd, bestående trygghet, fast tro, ödmjukhet och generös kärlek. När människan inte vet eller glömmer att hon faktiskt har dessa egenskaper, säger drömmen till.

Kärlekens betydelse

Människan kan inte leva utan kärlek. Hon behöver kärlek från mor och far, från syskon, partner och vänner. När en person lär sig ta emot kärlek kan hon också ge. Så fort det trasslar till sig med kärleken visar det sig i drömmen.