Introduktion

Drömmen går att förstå

Att förstå sig själv är människans viktigaste uppgift. Det finns en orsak och ett samband mellan dina känslor och själva livet. Så länge som detta är dolt för dig blir du inte nöjd med dina val. Drömmar handlar om just detta. Du har faktiskt din egen rådgivare och problemlösare. Vägledningen finns närmare än du tror. Den kommer till dig i drömmen varje natt. 

Den som vill kan lära sig att förstå sina drömmar. Ta emot budskapet om drömmens hemlighet med öppna ögon, och lär känna dig själv.

Läsa brevet

Drömmen är ett brev till dig själv från dig själv. Avsändaren är den undermedvetna och mottagare den medvetna sidan av dig. Du väljer om du ska läsa, förstå och svara på brevet.  

Var uppmärksam

Se noga på allt och alla i drömmen. Varje detalj betyder något. Varje person eller djur representerar någon. Lägg märke till det du upplevt dagen innan. 

Komma ihåg

Ibland är det svårt att komma ihåg sin dröm. Den som vill, kan med träning i vardagen skapa en ny vana och lära sig minnas drömmen. Det viktigaste är att bestämma sig.

 

Din vän

Drömmens syfte är alltid gott. Äkta och ärligt värnar den om dig. Om det finns hinder i vägen visas det. Gör något med orsaken till hindret, så att du kan komma vidare. Till och med mardrömmens budskap är av godo.

Hur mår du?

Vare sig du vill eller inte återges ditt känslomässiga tillstånd i drömmen. Om du tar tag i informationen som drömmen ger dig, får du också lösningar som hjälper dig vidare.

Lär känna själens egen utsaga - drömmen!

Handling ger resultat

Drömmen kan liknas med en röntgenbild av vårt inre liv. Den ger en insikt i hur du hanterar livet. Vi bör lära oss att använda denna information och aktivt handla utifrån det drömmen visar.