Värd för festen

Drömmaren

Anders

Drömmen

Jag befann mig på en fest och hade en känsla av att jag var värden. På festen var två olika grupperingar av människor. Den ena gruppen var ”festprissar”, berusade och hånglade med flickor och höll igång i största allmänhet. Den andra gruppen var mycket stillsam, satt och diskuterade lugnt och stilla, jag upplevde gruppen som bestående av ”meditatörer”.

Då var det någon som sa, att jag borde se till att jämka samman de båda grupperna, att jag borde ha ansvar eftersom jag var ansvarig för festen. Men jag tyckte inte att jag behövde känna mig ansvarig. Själv tillhörde jag inte någon grupp, utan upplevde mig som utomstående.

Tolkningen

Drömmen är tolkad efter Symbolteorin, som är Via Somniis standardmetod. En förkortad tolkning av ”Festen".

Anders är ute i livet och vill leva. Drömmen vill visa honom på vilket sätt han gör detta och placerar honom i en vardaglig (för honom) livssituation (en fest). Han är medveten om att han ensam ansvarar för sitt liv, men denna kunskap betyder inte att han är pigg på att acceptera detta, han avsäger sig fullt ansvar.

Anders livssituation eller syn på livet är tudelad (två grupper), en grupp är utemänniskor och tänker bara på att roa sig, medan den andra gruppen är mer stillsam och resonerar sansat.

I drömmen är han obeslutsam och låtsas inta en neutral position. Han representerar i verkligheten båda grupperna och detta har skapat en konfliktsituation. Den stillsamma gruppen är hans egen natur och dominerar hans vardagliga beteende, men han är inte tillfreds i denna roll.

Drömmaren är en ung man som vill njuta av livet, ha skoj tillsammans med det motsatta könet, men detta kan han inte konkret, eftersom hans självförtroende och känslomässiga mognad inte klarar av denna uppgift, däremot vill hans intellekt. Det kan vara en rädsla att misslyckas, det kan vara moraliska hinder som är orsak till omognaden.

Drömmen vill uppmuntra honom, det är du själv som ansvarar för ditt liv, och denna splittring av det är helt onödig. Se på det naturligt, man kan ha roligt i livet, utan sprit, samtidig som man har ett behov av lugn och ro.

Symboler i drömmen

Alkohol kan vara en lustfylld bild på livet eller en tillrättavisning om intaget i verkligheten håller på att gå över styr.
När en fest förekommer i drömmen är det alltid viktigt att jämföra med det verkliga livet. Se om det är en sanning eller en önskan.