Trolleriskola

Drömmaren

Helene, 25 år

Drömmen

Jag är på en skola, där man lär sig trolla och göra magiska konster. Skolan är stor, vacker och full av goda människor. Jag går inte där ännu men kommer att göra det. Jag har styrkan inom mig men behöver hjälp med att använda den rätt. Jag är speciell. Jag utforskar skolan.

Så sitter jag i en sal, byggd som en amfiteater, och jag sitter ganska högt upp tillsammans med en ung man, som är en blandning av mina två bröder. Han går på skolan. Vi pratar. I salen finns några andra människor. Kanske händer något på scenen, men det ser jag inte.

Då bryter sig några män in i salen, och jag säger till den unge mannen att vi borde gå för de är inte snälla. Jag går runt på skolan för att försöka hitta ett ställe, där jag kan gömma mig och hamnar i källaren.

Den är vacker och stor. Nu finns det inga våningar över den längre, bara taket som är ungefär tjugo meter upp. Det är ljust, en mängd färger och solsken. Männen har kommit in och jag hittar magiska saker, som skall hjälpa mig att komma undan. Jag tar upp en träfigur, en kanin som är purpurfärgad och består av flera likadana delar. Jag slår dem emot varandra och börjar att lyfta mot taket. Jag kommer igenom taket med armarna, sedan är det stopp och jag sjunker tillbaka ner. Jag försöker igen med några plastägg, men de fungerar inte. Då kommer männen emot mig, och jag får upp ett fönster och hoppar ut. När jag går på vägen utanför, verkar det som att jag befinner mig på en plats långt hemifrån.

Tolkningen

I första halvan av drömmen är den unga damen i 20-årsåldern. Hon är ambitiös och nöjer sig inte med småsaker.”Jag är på en skola, där man lär sig trolla och göra magiska konster.” Men sedan lägger hon till:” Jag går inte där ännu, men kommer att göra det.” Vad kan man lära sig i en sådan skola om inte viktiga kunskaper? Har man dem får man makt och kan kontrollera andra människor. Helenes självtillit är det inget fel på: ”Jag är speciell”, yttrandet hyser ringa ödmjukhet. Drömmaren fokuserar sitt intresse på två områden; det ena är hennes önskan att gå på en skola för magiker och det andra är män.

Helene berättar att hon utforskar skolan, men vi upplever inte att hon gör det. Avsikten med hennes studier är de män som studerar där. Hon är duktig på att tänka och önska sig saker. Vad vi däremot ser är att hon sitter tillsammans med en ung man, som är en förening av hennes två bröder. Varför säger inte drömmaren vad han heter? Hon känner ju honom väl och är hela tiden upptagen med honom. Det är uppenbart att hon vill dölja någonting. Någon eller några andra får inte veta om hans identitet. Helene borde tänka på skolan och inte på män.”Han går på skolan” och de pratar med varandra. Det första är inte riktigt sant, det är drömmaren som önskar att så var fallet, eftersom hon inte vill avslöja vem han är.

”Kanske händer något på scenen, men jag ser det inte.”. Nu tappar Helene kontrollen över händelseförloppet. Hon föreslår att de två skall gå, eftersom de nya aktörerna i drömmen ”... de är inte snälla”. Drömmaren bryter upp, hon har dåligt samvete och är rädd för att bli upptäckt av andra män. Hon försöker att gömma sig i källaren, men i verkligheten är det inte skydd hon söker. Helene vill bli sedd och vill att unga män skall leta efter henne.

”Den är vacker och stor. Nu finns det inga våningar över den längre, bara taket som är ungefär tjugo meter upp. Det är ljust, en mängd färger och solsken.”

Alltså den valda tillflyktsorten är en plats att visa upp sig på, inte att gömma sig i. Männen träder in på scenen, och drömmaren uppträder som en tonåring, som vill vara attraktiv och värd att jaga. Helene leker kurragömma med det motsatta könet. Hon tricksar med sina magiska attiraljer för att attrahera männen, men leken går överstyr och hon flyr från platsen. När hon i nästa sekvens befinner sig på en väg långt hemifrån, inser hon att hon har gått för långt i sitt äventyr.

Den av Helene iscensatta utsattheten var falsk, ett fiktivt hot, vilket i realiteten inte längre består. ”Hotet” är ett uttryck för hennes behov av män. Hennes källarkonstruktion är bara en falsk bild, istället gör hon tvärtom. Hon vill inte vara i en undanskymd vrå utan i ett stort solupplyst rum på övre våningen. Hon skall vara i centrum, dit alla mäns blickar drar sig. Drömmaren får en viss tillfredsställelse av att männen vill ha henne, behovet neutraliseras under en kort stund, men sedan kommer det tillbaka än starkare.

Lösningen på Helenes problem är att skaffa sig en seriös pojkvän och få sina lustar tillfredsställda, annars kan det gå överstyr. Det verkar inte som om hon själv har förmågan att styra dem. Risken kan annars bli att hon inte klarar skolan, och utbildningen borde prioriteras ur ett framtidsperspektiv.

Ett annat råd till henne är att överge tanken om att vara ”bäst och speciell”. Fixeringen är farlig och kan vålla skada i det fortsatta livet. Drömmen avslöjar att det finns en rädsla för att mogna och bli vuxen, att ta ansvar skrämmer henne. Ett barn kan unna sig att vara ”speciell”, men inte en vuxen person. Faran är att hon blir ensam och isolerad, för ingen tar en person med den attityden på allvar.

Helene är en ung resursstark kvinna utrustad med allt hon behöver, känslor, intelligens och fantasi, men hon saknar tålamod och behöver få ordning på sitt emotionella kaos.

Symboler i drömmen

I en skola kan en person vara lärare eller elev. Kanhända visar drömmen att det finns något att lära sig av livet idag.
Taket på ett hus är ett nödvändigt skydd. Den som är ovanpå taket vistas på ett osäkert ställe.
Källaren beskriver det obekanta. Här finns det som en person kan dölja för sig själv.