Trädet

Drömmaren

Anne-Lise, 37 år

Drömmen

Jag står och ser på mitt träd. Ser att det blivit stort. Gräset runt det är grönt och det lyser från solen som kommer fram. Jag konstaterar att det är goda växtförhållanden där och att trädet är omfångsrikt och stort. Jag ser också på rötterna till trädet att de har växt ut och gör så att det står mycket stadigt. Det står på en fin platå på en höjd. Jag ser att grenarna som är ganska gamla, har fått nya friska skott.

Jag känner att trädet lever och har fått en starkare grund och bättre förutsättningar för att växa vidare.

Tolkningen

”Jag står och ser på mitt träd. Ser att det blivit stort”. Det här är en dröm från en person, som är väl utvecklad. Trädet representerar drömmaren själv, som reflekterar över sin situation och finner att den har blivit bättre. Gräset, det psykiska fältet, är grönt, Anne-Lise är harmonisk och i god balans. Det förstärks av:” … och det lyser från solen som kommer fram” Symbolen för den intellektuella kapaciteten omfattar hennes gestalt, men samtidigt är solen relaterad till den maskulina principen och himlen.

“… trädet är omfångsrikt och stort … rötterna till trädet … har växt ut och gör så att det står mycket stadigt”. Drömmaren upplever livet som framgångsrikt, eftersom trädet är stabilt och har rejäla rötter. Varför poängterar hon det, varför måste hon kontrollera det och kommentera trädets status? Tidigare har det inte varit så, det har inte alltid varit starkt och stort. Anne-Lise är lite orolig över hur det står till med hälsan och utvecklingen.

Sedan läser vi att ”Det står på en fin platå på en höjd”. Drömmaren har blivit upphöjd, alltså erhållit en högre position i samhället, där hon trivs. Hon. inspekterar sina framtida möjligheter och blir nöjd över det hon ser: ”Jag ser att grenarna som är ganska gamla, har fått nya friska skott”. En bild av hur hon för närvarande bedömer sitt utseende. Att drömmaren känner att hon har en inre styrka och upplever en optimism inför framtiden ger det sista citatet bevis för:

”Jag känner att trädet lever och har fått en starkare grund och bättre förutsättningar för att växa vidare”.

Symboler i drömmen

Ett träd är en bild på den som drömmer. Lägg märke till hur trädet ser ut, dess ålder och hur det växer.
Solen och solskenet formar på skilda sätt en bild av insikten. Var solen befinner sig på himlavalvet ger indikation om hur den ska tolkas.