På restaurangen

Drömmaren

Lise, 46 år

Drömmen

Jag är i den stadsdelen av Oslo där jag är född. Det är jul och väldigt trevligt.

Så är jag inne i ett stort rum som jag så småningom uppfattar är en restaurang. Det är svårt att se, för det är så dunkelt där. Jag börjar se på människorna som är där och de är alla dåligt klädda, smutsiga och har ett ovårdat utseende. Jag sätter mig vid ett bord där det sitter två män från förr. De är smutsiga och fulla och de bryr sig inte om att jag sätter mig där. De ser inte på mig, men jag känner att det är där jag ska sitta.

Så kommer en ung flicka (16-17 år) med mat på ett stort fat. Det är tagliatelle. Hon håller fatet så att mannen till höger om mig kan ta för sig. Han tar nästan hälften av maten. Jag känner att jag är hungrig. Så går hon vidare till mannen som sitter mitt emot mig. Han skottar ner resten av maten på sin tallrik. Jag säger - ”Men jag har ju inte tagit”! Ingen bryr sig. Flickan rycker på axlarna och går. Jag sitter en stund till så tar jag på mig jackan och går därifrån.

Tolkningen

Drömmen är tolkad efter Symbolteorin, som är Via Somniis standardmetod. En förkortad tolkning av ”På restaurangen”.

Det är jul och väldigt trevligt...

Hon har en längtan tillbaka till barndomen och till stunder då livet var fint och trevligt. Men hon klarar inte att behålla den stämningen i vardagen, för den är inte helt sann. I stället längtar hon efter näring och kärlek, helst från det andra könet. Hon går in på en restaurang för att finna det hon söker där.

... svårt att se, för det är så mörkt där.

Där möter hon det hon själv gärna vill glömma och förtränga, sina egna behov och minnen. När hon sätter sig vid bordet med två män, är det tydligt att hon känner dem från förr. Hon sätter sig bara, utan att kommentera eller fråga. De två männen är två viktiga män i hennes liv (och det är bekräftat som) hennes far och hennes (ex)man.

Hennes far var alkoholist och hon uppfattar honom som ovårdad, smutsig och full.
I drömmen är det ingen kontakt mellan henne och männen, något som visar på en restriktion på det känslomässiga planet. Hon klarar inte av att skapa en djup, känslomässig kontakt med far eller med män. Drömmen visar att hon fortsättar att välja män som liknar hennes far.

Så kommer en ung flicka på 16-17 år...

Flickan påminner om henne själv, när hon var i samma ålder. I den åldern hade hon stort hopp om kärlek, men hon förlorade det. Hon är hungrig och önskar sig kärlek, men...

Han skottar ner resten av maten på sin tallrik...

Hon anser män som egoistiska och att de inte bryr sig om henne och inte ser henne. Hon sitter en liten stund för sig själv för att se om männen gör något, om de erbjuder henne något, mat eller uppmärksamhet. Men när uppmärksamheten och förståelsen som hon önskar inte kommer, ger hon upp och går.

I stället för att stå upp för sig själv så undviker hon situationen.
Detta är en kvinna som rymmer från verkligheten i stället för att ta tag i det hon möter och hitta lösningar. Hon är en kvinna som gör det hon kan för att saker skall se bättre ut än vad de är och hon låtsas ofta som om saker och ting är bra, även om de inte känns så. 

Drömmarens kommentar till tolkningen

Jag känner att tolkningen är riktig och det var en stark upplevelse för mig att få drömmen tolkad! Jag känner att jag inte kan lura drömmen, och det är viktigt – för jag har lång erfarenhet av att dölja, förtiga och försköna saker och ting. Att jag rymmer från verkligheten stämmer – och det var befriande att det blev avslöjat.
Min far är alkoholist och när jag var 16-17 år träffade jag min stora kärlek. Han har också alkoholproblem idag. Jag trodde att jag hade ”brutit kedjan” av alkoholister i min familj, något som jag inser att jag inte har gjort.

När det gäller brist på kärlek från män i mitt liv känner jag att det stämmer. Jag ser inte på män som något som kan tillföra mig något positivt.

Symboler i drömmen

Alkohol kan vara en lustfylld bild på livet eller en tillrättavisning om intaget i verkligheten håller på att gå över styr.
Mat symboliserar kärlek. Avgörande för förståelsen är om och vad som äts.
Att tillgodose behov av mat och vätska är grundläggande för människan. Symboliskt blir det också en bild av fysisk kärlek.
Det som döljs i mörkret är främmande och i vissa fall skrämmande. I drömmen kommer besked om det man inte känt till.