Fotbollsspelaren

Drömmaren

Lars, 51 år

Drömmen

Jag drömde att jag såg Kjetil Rekdal (känd norsk fotbollsspelare), varefter jag gick fram till honom och påpekade att jag tyckte att han var en överlägsen skitstövel, som på många sätt inte hör eller respekterar andra.

Tolkningen

Drömmen är tolkad efter Symbolteorin, som är Via Somniis standardmetod. En förkortad tolkning av ”Fotbollsspelaren”.

... jag gick fram till honom och påpekade...

Drömmen handlar inte om Kjetil Rekdal. Inte heller egentligen om drömmarens uppfattning av Rekdal. I stället visar drömmen en bild av drömmaren själv.

Drömmaren uppfattar sig själv som en klar och tydlig man, som inte är rädd för att säga det han menar när han har en stark uppfattning. Han anser att han säger det i bästa mening och har goda grunder till att säga det han önskar och att det är en riktig uppfattning i saken.

... en överlägsen skitstövel.

I drömmen representerar Rekdal drömmaren själv. Han beskriver fotbollsspelaren som en överlägsen skitstövel och att fotbollsspelaren inte respekterar andra när han säger vad han menar.

Detta är en beskrivning som passar till hur drömmaren själv kan uppfattas av andra människor runt omkring honom. Han är en man som uppfattas som överlägsen. Han kan framstå som något osympatisk. I sammanhang där han har stark uppfattning kan andra uppfatta honom som att han inte hör på eller respekterar dem.

Drömmarens kommentar till tolkningen

Jag tycker att jag fick lite insikt i mig själv och hur jag kan uppfattas, när jag fick drömmen tolkad! Helt klart därför att vänner har sagt att de i början uppfattade mig som lite överlägsen, men som de senare också har sagt har varit fel så snart vi blev mer bekanta.
Jag vet också att jag kan uppfattas så, av bland annat min dotter, i många sammanhang.

Symboler i drömmen

Att utöva idrott speglar en uppvisning av kroppsliga förmågor. Hur det hela avlöper i drömmen ger en signal om hur personen uppfattar sig själv.