Jag lyssnade på min dröm

När jag var barn lärde jag mig Jakobs dröm, om himlastegen som stod på jorden och nådde upp till himlen och änglarna som gick upp och ned. Kanske har det barndomsminnet funnits i min medvetenhet och lett mig till en kunskap som skulle visa sig bli viktig för mig.

Genom förståelse av drömmar har jag fått bekräftelse på att det är jag själv som har ansvaret för hur jag har det. Drömmen vill mig väl. Drömmen visar mig att jag alltid måste hålla fast i att det är det goda, det positiva som når fram.

Drömmarna lär mig oavbrutet hur viktigt det är att vara närvarande i sig själv. Ha respekt för mig själv, så att jag kan visa andra respekt. Vara lyhörd. Se de som är runt mig. Drömmarna visar att kärleken är den största styrkan i livet och leder mig vidare i arbetet med utveckling av medvetenheten. Medvetenhet som ger mig bättre insikt och förståelse.

Ragnhild, Trondheim
 


Ända sedan jag var liten har jag varit nyfiken på mina drömmar men inte förstått varför eller hur mycket jag kunde lära om mig själv med hjälp av drömmarna.

När jag var på väg att avsluta min högskoleutbildning hade jag svårt att hitta rätt riktning i livet, jag var orolig och i stort behov av att förstå mig själv bättre. Jag fick möjligheten att gå en drömkurs som kompetensutveckling på företaget där jag gjorde min praktik och det visade sig att drömmarna var precis vad jag behövde för att hitta vägen, lugnet och glädjen i tillvaron.

Där fanns också en mystik och spänning som jag sökte men inte hittade i yttre upplevelser. Med hjälp av drömmarna har jag kunnat bygga upp en självkänsla som inte sviker och jag har drömmen att tillgå när jag möter nya utmaningar i livet.

Marie, Östersund