Drømmen - brevet til deg selv

Drømmen retter seg kun til den som har drømt. Alt handler om deg, hvordan du ser på deg selv, forstår dine nærmeste og omgivelsene. Drømmen viser menneskets sanne natur. Den beskriver indre ønsker og behov, og handler om dine følelser.

Drømmen forteller om det du ikke vet eller ikke har godkjent. Det som du er fortrolig med, vil ikke vise seg i drømmen. Men i tilfelle det er noe du har glemt eller ikke har akseptert, så kommer en påminnelse. 

Hensikten er alltid god

Drømmen er din beste venn. Den forteller oppriktig og omsorgsfullt hva du trenger å vite akkurat nå for å få det bedre. I drømmen vil dine indre muligheter, som helt eller delvis har vært ukjent, komme fram. En skuffelse, sorg eller irritasjon kan stå i veien for at du skal få øynene opp for din positive kapasitet.
Meningen er at du skal forstå deg selv og bruke dine gode egenskaper på best mulig måte.

Skriv og les

Les gjennom hele drømmen. Se hvordan den begynner, går videre og slutter. Legg merke til hvor den utspilles og hvordan plassen beskrives. Hvor befinner du deg i forhold til andre personer? Hvordan beskriver du disse menneskene eller dyrene? Om noe blir sagt, lytt til hvordan det lyder.

Les gjerne drømmen høyt for deg selv.

Du er hovedpersonen

De menneskene som er med i drømmen handler om deg. Drømmen demonstrerer gjennom disse personene hvordan du framtrer og oppfatter dine omgivelser.

Forstå drømmen

Les mellom linjene og legg merke til hva brevskriveren mener. Lev deg inn i følelsen og opplevelsen som drømmen formidler. Hvert bilde er et symbol som forteller noe om deg og ditt liv. Lær deg hva symbolet  betyr.

Drømmen presenterer aktuelle saker som du har mulighet til å forstå og endre. Sammenlign gårdagens følelsesmessige opplevelser med drømmens innhold. Her kan du finne en ledetråd. I drømmen finnes en forklaring på hvorfor du ble berørt. 

Lytt til drømmen

Når du har forstått drømmens budskap, bør du rette deg etter det. Drømmen påminner deg om å ta lærdom av dine feil og ber deg være oppriktig mot deg selv. Den viser hvordan ditt forhold til foreldre og familie kan forbedres.