Drömmen i historien

Med människan kom drömmen. I alla tider har människor intresserat sig för drömmens innebörd. Det är dokumenterat att människor redan för 5 000 år sedan förstod sig på drömmar. I det moderna samhället har mycket av den kunskapen glömts bort.

Äldre historia

Kung Gilgamesh i det forna Mesopotamien blev omtalad för sina eskapader. Han levde 3 000 f. Kr. Berättelsen om hans äventyr och sökande efter meningen med livet, skrevs ner på lertavlor. Här kan man se att drömmar och drömtydning var en naturlig del av tillvaron på den tiden. 

Bibelns drömmar

På många ställen i Bibeln omtalas betydelsen av drömtydning. Den som kunde tyda drömmar fick hög status.

Josef

När Farao hade drömt om sju feta kor och sju magra, ville han veta vad det betydde. Josef tydde detta till att efter sju goda år skulle sju svåra år komma. Under de goda åren måste man samla mat för att klara de svåra. Farao utnämnde Josef till styresman över Egypten med ansvar att verkställa drömmens budskap. 

Daniel

När kung Nebukadnessar i Babylon drömt, ville han veta dess betydelse. Men det skulle ske utan att han berättade sin dröm. Om inte de vise männen klarade uppgiften skulle de halshuggas. Daniel hörde detta och bad om hjälp. Sen drömde han om kungens dröm och blev betrodd att tyda dess innebörd. 

Senoifolket

Senoifolket i centrala Malaysia använde drömmarna som en naturlig del av livet. De samlades varje morgon och berättade nattens drömmar för varandra. Både barn och gamla var med. De anpassade sitt liv efter drömmarna. Det märkliga var att det inte fanns några depressioner eller psykiska sjukdomar bland dem.

Pionjärer inom forskningen

Sigmund Freud

Freud myntade de kända orden: ”Drömmarna är kungsvägen till det omedvetna”. Drömmen avslöjar en hittills dold sanning, menade han. I hans tolkningar hänförs det mesta till könsdriften.

Carl Gustav Jung

Jung var lärjunge till Freud, men utvecklade sin egen teori. I stället för det sexuella betonade han den religiösa aspekten i drömmen. Han kallade sina slutsatser för ”den analytiska teorin”.

Föregångare idag

Montage Ullman 

Ullmans metod bygger på att drömmaren själv bestämmer vilken förklaring som känns bäst, utifrån gruppens förslag. Han uttryckte också att en dröm inte går att tolka helt och hållet.

Ann Faraday och Patricia Garfield

Dessa har publicerat flera böcker kring drömmar och självkännedom samt kontroll av drömmen.

Obrad Doncic

Doncic visar att du kan lära dig att förstå din dröm själv. Han uppmärksammar också vikten av att allt i drömmen är sant. Via drömmen får människan en "förståelse av den egna personligheten. Med denna insikt upptäcker man sin egen potential och sitt eget innersta väsen".