Din inre trädgård

Ditt inre är som en trädgård. Det är en plats fylld av möjligheter. Med drömmens hjälp kan du se dina resurser och positiva egenskaper, vad som kan förbättras och hur du kan nå din fulla potential. Här lagras det som du inte kan ta in helt när du är vaken. Hur vill du ha det där? Ska det växa rosor eller tistlar? 

Drömmarna beskriver ditt inre och berättar vem du är, vilka brister och vilken livskraft du har, vem du är rädd för, hur du mår och hur du uppfattar livet. Drömmen är kanalen mellan det omedvetna och det medvetna.

Livets upp- och nedgångar är lika naturliga som årstidernas växlingar. Frågan är bara din inställning till saken.

Rensa ogräs

Den som inte bryr sig om sig själv och sina känslor struntar i sin inre trädgård. Då tar ogräset över. Det som skulle växa där får inte plats. Det blir ett torrt och bortglömt ställe utan näring.

Skapa balans

Centralt i människan finns känsla och intellekt. Ofta får idéer, tankar och prat stort utrymme, medan känslomässiga reaktioner sopas under mattan. Känslan gör livet levande. Den ska ta plats. När du är bekant med hela ditt känsloregister är det naturligt att använda det.

Låt hoppet leva

När du känner att du misslyckas  - välj att se det som en tillfällig händelse. Alltid finns något att lära av det som skett. Den som vill utvecklas har nytta av tålamod och hoppfull inställning.

Ta ansvar

Erkänn att din inre trädgård finns. Ta hand om dig själv och dina känslor. Rensa bort bekymmer. Vårda ditt inre och låt det växa. Låt drömmen visa vägen.