Drömmen - brevet till dig själv

Drömmen riktar sig enbart till den som drömt. Allt gäller dig, hur du ser på dig själv, uppfattar dina närmaste och din omgivning. Drömmen visar människans sanna natur. Den beskriver inre önskningar och behov, och handlar om dina känslor. 

Drömmen berättar om det du inte vet eller inte har godkänt. Sådant som du gott och väl är förtrogen med, visar sig inte i drömmen. Men ifall du glömt eller inte accepterat något, så kommer en påminnelse.

Syftet är alltid gott

Drömmen är din bästa vän. Den berättar uppriktigt och omsorgsfullt det du behöver veta just nu för att få det bättre. Dina inre möjligheter som helt eller delvis varit okända kommer fram i drömmen. En besvikelse, sorg eller irritation kan stå i vägen för att du ska bli varse din positiva kapacitet. Meningen är att du ska förstå dig själv och använda dina goda egenskaper på bästa sätt.

Skriv och läs

Läs igenom hela drömmen. Se hur den börjar, går vidare och slutar. Lägg märke till var den utspelas och hur platsen beskrivs. Var befinner du dig i förhållande till andra personer? Hur beskriver du dessa människor eller djur? Om något sägs, lyssna på hur det låter.

Läs gärna högt för dig själv.

Du är huvudperson

De människor som finns med i drömmen handlar om dig. Drömmen demonstrerar genom dessa personer ditt uppträdande och din uppfattning av omgivningen. 

Förstå drömmen

Läs mellan raderna och lägg märke till vad brevskrivaren menar. Lev dig in i känslan och upplevelsen som förmedlas i drömmen. Varje bild är en symbol som berättar om dig och ditt liv. Lär dig vad symbolen betyder.

Drömmen presenterar aktuella saker som du har möjlighet att begripa och förändra. Jämför gårdagens händelser med drömmens innehåll. Här kan du finna en ledtråd. I drömmen finns en förklaring på varför du blev berörd.

Lyssna på drömmen

När du förstått drömmens budskap bör du följa det. Drömmen påminner om att ta lärdom av misstag, uppmanar till uppriktighet gentemot dig själv och visar hur ditt förhållande till föräldrar och familj kan förbättras.