Drömmens mönster

Drömmen handlar om dig själv. De personer som finns med agerar som inhyrda skådespelare. De visar antingen sidor hos dig själv, eller ger en bild på de människor som är viktigast i ditt liv. 

Fakta

Drömmen ger viktig information om hur ditt liv är just nu. Framför allt får du veta vad du bör ta itu med. Du får också en värdefull presentation av hur du egentligen ser på dig själv.

Kompensation

När livet känns grått och trist kan du drömma om fest och glädje. Du vaknar på gott humör och vardagen blir lättare att hantera.

Vågskål

För att du skall uppleva en inre balans tar drömmen upp det som är i obalans för tillfället. Ditt vakna jag vet inte detta till fullo. Men i drömmen får du veta. Det är meningen att du ska förstå frågan och röja det som är belastande ur vägen.

Kvitto

När du förstår drömmen och ändrar din inställning och ditt uppförande i tillvaron så upplever du det också. Bästa beviset för din inre förändring kommer i drömmen.