Drömsymbolers logik

En symbol är alltid ett medvetet val, även om det representerar något omedvetet. Symbolerna du använder är levande och bär på ett budskap. De flesta drömsymboler du har med dig i din dröm är skapade redan i din barndom. Vi bär på dem resten av livet, eftersom de är accepterade av det personliga omedvetna.

I en och samma kultur har vi många gemensamma generella symboler. Vid sidan av dessa finns individuella symboler, som är unika för just dig.

Individen bakom drömmen

Den som drömmer har alltid en personlig koppling till symbolen. Arv, miIjö, kultur och erfarenhet avgör hur människan uppfattar världen omkring sig. 

Drömmen är inte intresserad av andra människors liv, bortsett från de som står dig allra närmast. Även om det finns andra personer med, så betyder det bland annat, att det är din uppfattning av dig i möte med dessa, som kommer fram i drömmen.

Symbolerna beskriver dig

Allt i drömmen handlar om dig. Symbolerna i drömmen är drömmarens okända alfabet och det är därför som de ibland verkar så underliga och absurda för oss.

Symbolerna du använder ger dig ett speciellt budskap.

Verklighet eller önskan

Drömmen beskriver hur det känns att leva ditt liv just nu. Du får en osminkad och uppriktig redogörelse presenterad. Men drömmen kan också förmedla en önskan om hur du skulle vilja ha det. 

Kompensation

Människor har svagheter och komplex. I drömmen kan en person klara det som inte fungerar i det verkliga livet. På så sätt vaknar han eller hon på gott humör och är känner sig tillfälligt bättre rustad att möta vardagen.