Orm

Ormen är en arketyp med diabolisk natur, den representerar liv och död i dess mest fruktade former. Ormen är den eviga skräcksymbolen, djupt rotad i det mänskliga psyket. I den freudianska symboliken betyder en orm sexualitet, och i de äldre civilisationerna betraktades ormen på ett eller annat sätt som en sexsymbol.

“Drömmarnas gud Asklepios uppenbarade sig i en kvinnas drömmar i skepnad av en orm och rörde vid henne, ungefär ett år senare födde hon det efterlängtade barnet.” Citatet är hämtat från stenplattorna vid Epidaurus ruiner i det gamla Grekland. I en bild från romersk tid ser vi ormen som den helande kraften tillsammans med guden Asklepios. Inom medicinen har man ormen som en symbol för läkekonst och botande av sjukdomar.

Associationerna med ondskan är betydligt djupare och mer rotade, relationen till underjorden eller det mänskliga omedvetnas fjärran förgångna. Det var djävulen i ormskepnad som förförde Eva. I den egyptiska mytologin var ormen underjordens väktare, i hinduismen var den en sexsymbol med starka skapande krafter. Den associeras också med den mest primitiva av instinkter, som hämtar sin energi från naturen, den allomfattande livskraften. Den moderna psykoanalysen delar i mångt och mycket den hinduistiska uppfattningen.

Ormdrömmar är vanligast, då vi förnekar den mörka sidan av det omedvetna psyket med den sexuella driften i bakgrunden. Förstår vi och accepterar dess existens assimilerar vi den och mognar som människor, vi upplever pånyttfödelse och integration.

Erfar vi i drömmen hur ormen slingrar sig runt en kroppsdel betyder det att man är slav under passionen. Särskilt hos män kan ormdrömmar innebära en rädsla för nederlag, problem och sjukdomar, avgörande är ifall drömmaren blir biten eller ej. Brukar den drömmande identifiera andra personer med ormar kan bilden av ormen beteckna en annan person.

Det finns undantagsfall, där ormen symboliserar vishet och slughet. “Bli klok som en orm!” är ett sätt att uppmana någon att bekämpa en ondskefull vilja med samma medel.

Nyckelord - djur