Flyga - Sväva

Att i drömmen färdas i luften är en symbol som kan ha skilda betydelser. Drömmaren vill snabbt nå sitt mål, tenderar att bli otålig, tiden är knapp. En ambition mer baserad på idealistiska än realistiska grunder.

Drömmaren längtar efter frihet, vill klippa av de jordiska banden, fly från problem till en högre nivå, antingen för att dominera andra eller för att kompensera mindervärdeskomplex.

Längtan efter odödlighet och himmelsk härskarmakt. Att flyga och sväva kan vara uttryck för drömmarens sexualitet och extasliknande tillstånd, samlag, erektion, orgasm, en önskan att utan restriktioner fritt få älska.

Symbolen beskrivs i följande tolkningar:

Jag befinner mig på ett flygplan. Först är jag med på ett experiment. Jag ligger med slutna ögon och skall utan att tänka själv utföra kommandon från ledningen. Jag är redo. De ger mig ett kommando, som jag repeterar och flygplanet gör en ...

Nyckelord - resa