Fåglar

Fåglarnas rike är luften vars härskare de är. Symboliskt utgör de en bild av det overkliga. Deras realitet är relaterad till fantasin —inbillningar, tankar, önskningar, dagdrömmerier — med andra ord en slags psykologisk värld bestående av flykt och idéer.

Långt tillbaka i tiden associerade man fåglarna till människornas själar och efter döden dess andar. Ett välkänt uttryck är “fri såsom fågeln”, vilket ger en bild av friheten, ett högre mänskligt värde i förhållande till det materiella, en psykologisk-själslig lyftning av personligheten.

Alla fåglar symboliserar inte detsamma, det finns variationer från människoliknande varelser, vilka symboliserar frihet från lägre instinkter och animaliskt inflytande, till varelser som för­knippas med död och förödelse.

Symbolen beskrivs i följande tolkningar:

Kvinnofiguren står vid diskbänken och vrider av huvudet på en levande duva eller kyckling. Sedan tar jag den och lägger den i hörnet av köket, som om jag var rädd att den skulle upptäckas. Så kommer C-O in. Han misstänker ingenting konstigt utan ...

Nyckelord - djur