Drömgrupp

Drömgruppen är öppen för den som önskar en personlig utveckling med drömarbete som grund.

Förutsättningar för deltagande i drömgrupp

  • Deltagande på lika villkor med ömsesidig respekt och medmänsklig förståelse
  • Fokus på att förstå drömmar och drömsymboler
  • Tystnadsplikt

Studiematerial

  • Uppgiftsark med drömsymboler
  • Teman
  • Deltagarnas drömmar

Ledare

  • Gruppen leds av Via Somniis kursledare