Personlig undervisning

All undervisning som bedrivs av Via Somnii är baserad på Obrad Doncics symbolteori i kombination med positiv psykologi.

Privat undervisning ger för den enskilde en djupare insikt i drömmens budskap. Tag kontakt för mer information.