Obrad Doncic

Obrad Doncic är Via Somniis grundare. Han är psykolog och författare.

Utgivna böcker

Vid gränsen till det okända. Modern parapsykologi. 1980

Drömmar. Om drömforskning och drömtolkning. 1982

Drömsymboler. Handbok i drömtydning enligt modern drömforskning. 1984

Psykologins nya dimensioner. Handlingsteori. 1992

 

Samtliga ovan på Zindermans förlag. På Via Somnii förlag:

Drømmesymboler. Håndbok i drømmetolkning etter symbolteorien. 2004

Den Fremmede viser veien. 2008